Wikiverzita
 

Projektové řízení krok za krokem

Kurz je určen všem, kteří chtějí získat ucelený přehled o řízení projektu ve všech jeho fázích.
Naučíte se, jak projekt efektivně zadat, naplánovat, uřídit, ukončit a vyhodnotit, to vše ryze prakticky na případových studiích.
Získáte také přehled o tom, jak používat nejen „tvrdé“ nástroje, jako je harmonogram či analýza rizik, ale seznámíte se také s nejdůležitějšími „měkkými“ dovednostmi projektových manažerů.
V každé fázi životního cyklu projektu si na společné případové studii ukážeme klíčové techniky a nástroje dobrého projektového řízení. Každý probíraný nástroj či techniku si ihned vyzkoušíte na samostatné případové studii nebo na příkladu z Vaší vlastní praxe.

 

Termín konání:

15. - 16. 5. 2018 9:30 - 16:30
Číslo akce: 1821

 

Místo konání: Asociace pracovníků univerzit, Kounicova 67a, 602 00 Brno
- učebna č. 128
Lektor:

Ing. Jiří Krátký - výkonný ředitel společnosti PM Consulting s.r.o.

Kontaktní osoba: Monika Červinková, TEL: + 420 778 476 859
 

Program: 

09:00 - 09:30 registrace účastníků

09:30 - 12:30 přednáška

12:30 - 13:00 přestávka

13:00 - 16:30 přednáška

1. den 

Základní pojmy projektového řízení (projekt, program, portfolio, životní cyklus projektu, atp.)

Správně provedené zahájení projektu

 • práce se zadavatelem – získání co nejlépe specifikovaného zadání na projekt
 • definice projektu – metoda logického rámce – případová studie, reflexe
 • stanovení kritérií úspěchu
 • identifikační listina projektu – případová studie, reflexe
   

Plánování

 • plán řízení projektu
 • dekompozice struktury projektu: work breakdown structure (WBS)  – případové studie, reflexe
 • stanovení vhodné organizační struktury projektu, rozdělení rolí
 • matice odpovědností – případová studie, reflexe
 • 2. den
 • různá pojetí plánování času
 • metoda kritické cesty – praktický nácvik, případové studie
 • plánování zdrojů, řešení přetížení zdrojů
 • plánování rozpočtu projektu, práce s rezervou
 • řízení rizik projektu, práce s riziky v průběhu životního cyklu projektu, případové studie


Realizace projektu

 • různá pojetí sledování a vyhodnocování projektu v realizační fázi
 • reporting – praktický nácvik efektivního reportingu
 • sledování projektu – praktický nácvik, případové studie
 • změny projektu a jejich řízení
   

Ukončení a vyhodnocení projektu

 • ukončení projektu
 • lessons learned
   

Světové standardy projektového řízení

 

 

Účastnický poplatek:  
5.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
5.000,-Kč Individuální členové asociace
9.900,-Kč Ostatní zájemci
V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.  
Storno podmínky: 
·         Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
·         Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
·         Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
·         Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena