Příprava a vedení porad (9. 10. 2020)

Termín konání:

9. 10. 2020 09:00-14:00
Číslo akce  

 

Místo konání:

Online

Lektor:

Marek Sýkora
- jeden z předních českých paměťových atletů, kteří trénují svoji paměť a využívají speciální metody, které mohou každému z Vás změnit život. Kurzy vede jiným způsobem, protože tyto metody pravidelně trénuje a usiluje o stále lepší výkony, díky čemuž můžete slyšet tipy někoho, kdo metody sám využívá v praxi.

Kontaktní osoba:

Mgr. Hana Balabánová
Tel: + 420 737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz

Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.
 

Webinář proběhne v prostředí MS Teams.

Obsah:

 

1. blok: Před poradou
Nejčastější chyby při organizování porad
Stanovení účelu porady
Příprava projednávaných bodů
Využívání myšlenkových map
Nastavení pravidel
Výběr účastníků
Stanovení časové dotace
 

2. blok: Průběh porady
Nejčastější chyby v průběhu porady
Příprava řeči v paměťovém paláci
Zahajovací rituál
Rozdělení rolí
Zásady projednávání a přijímání rozhodnutí
Pořizování zápisu
Získávání zpětné vazby
 

3. blok: Komunikace a tipy ke zefektivnění porad
Nejčastější chyby samotných účastníků
Komunikace a řešení konfliktů
Tipy ke zefektivnění porad
 

Záverečná diskuse

  Na semináři se naučíte:
•   Jak připravit poradu, aby z ní měl každý účastník prospěch a dobrý pocit.
•   Jak zvládat průběh porady, aby se neplýtvalo časem a dosahovalo závěrů.
•   Jak zvládat konflikty, komunikovat na poradách a dostat z účastníků maximum.
Účastnický poplatek:  
1.500,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.500,- Kč Individuální členové asociace
2.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné a materiály.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:  
Účastníci obdrží současně se způsobem přihlášení do webináře pokyny k provedení platby.
 
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

 

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
  • Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena