Wikiverzita
 

Právní minimum pro nastupující zaměstnance veřejných vysokých škol

Seminář je určen nově nastupujícím zaměstnancům, kteří se potřebují rychle zorientovat a získat ucelený přehled o specifické právní problematice veřejných vysokých škol. Naší vizí je urychlit jejich zaškolovací proces. Seznámíme je s novým pracovním prostředím a jejich kolegům tak uspoříme čas se zaškolováním.
Cílem semináře je přinést základní přehled o platném českém právu, jeho terminologii a osvojení si základních znalostí právních úprav a vnitřního uspořádání VVŠ.
(VVŠ jako právní subjekt a součást veřejné správy, poslání VVŠ, akademická obec – její svobody a práva, orgány VVŠ, jejich vztahy a ustavování, vnitřní předpisy a jiné)
Na semináři dále budou podrobně představeny jednotlivé právní agendy VVŠ.
(přijímací řízení, studijní záležitosti, lustrace, veřejné zakázky, smluvní vztahy, pracovní právo a další)
Na tento obecný seminář budou později navazovat podrobnější specializované semináře, zaměřené detailně na právní problematiku konkrétních oblastí.
(např. zadávání veřejných zakázek, rozhodování o právech a povinnostech studenta, financování VVŠ a jiné).

 

 

Termín konání:

28.05. - 29.05. 2018  8:30-14:30 hodin
Číslo akce 1824

Místo konání:
Asociace pracovníků univerzit, Kounicova 67a, 602 00 Brno

Lektor:
Mgr. Martin Prokeš - Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Odpovědná osoba:
Monika Červinková, tel: +420 778 476 859

Program  
08:00 – 08:30 Registrace účastníků
08:30 – 11:30  Přednáška
11:30 – 12:00 Přestávka s občerstvením
12:00 – 14:30  Přednáška
Program 1. den

1.      Základy práva

 • základní principy práva
 • pojem právo
 • lidé, společnost a právo
 • prameny práva
 • systém práva (právo soukromé a veřejné, právní odvětví)
 • osoby fyzické a právnické
 • obecné právní zásady
 • tvorba práva
 • specifika právní mluvy
 • právní norma
 • právní metodologie
 • role judikatury
Program 2. den 2.      Právní úprava VVŠ
 • VVŠ jako subjekt práva a součást veřejné správy
 • poslání VVŠ
 • studium jako ústavně garantované právo
 • akademická obec
 • akademické svobody a práva
 • orgány VVŠ, jejich vztahy a ustavování
 • součásti VVŠ a jejich orgány
 • povinnosti členů orgánů
 • vnitřní předpisy a jiné podstatné dokumenty VVŠ, proces jejich schvalování
 • VVŠ jako orgán veřejné moci vs. subjekt soukromého práva

 

3.      Přehled právních agend VVŠ

 • přijímací řízení
 • studijní věci
 • lustrace
 • střet zájmů
 • veřejné zakázky
 • smluvní vztahy
 • registr smluv
 • pracovní právo
 • právo duševního vlastnictví
 • svobodný přístup k informacím a další
Účastnický poplatek:  
3.800,- Kč Kolektivní členové
3.800,- Kč Individuální členové
5.800,- Kč Ostatní zájemci
V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály a stravné.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad.
Storno podmínky: 
·         Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
·         Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
·         Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
·         Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena