Nezabavitelná částka mzdy od roku 2020

Upravuje se výše nezabavitelné částky ze mzdy zaměstnance pro účely exekučních a insolvenčních srážek.

 

Součástí nezabavitelné části je částka připadající na osobu povinného (zaměstnanec s exekučními srážkami), eventuálně úpadce (zaměstnanec s insolvenčními srážkami), a částky na každou osobu, které je povinen poskytovat výživné.

 

Počínaje lednem, tj. u mezd zpracovávaných za měsíc leden vyplácených zaměstnancům v únoru, se výše nezabavitelné částky mění. Pro rok 2020 činí nezabavitelná částka dlužníka 6608 Kč. Na každou osobu, které je povinen dlužník poskytovat výživné, se uplatní ¼ z hodnoty nezabavitelné částky na osobu povinného, tj. 1652 Kč. Částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je pro tento rok stanovena na 19 824 Kč.
 

Nezabavitelnou částku tvoří dvě složky: životní minimum jednotlivce a normativní náklady na bydlení. Průměrné náklady na bydlení byly vyčísleny a zveřejněny formou nařízení vlády č. 349/2019 Sb. Pro rok 2020 činí 6502 Kč. Přestože ministerstvo práce a sociálních věcí i pro tento rok slibovalo valorizaci životního a existenčního minima, změnu se prozatím prosadit nepodařilo. Od měsíce března 2020 se plánuje jeho zvýšení o 13,2 %. Tím by opět vzrostla základní nezabavitelná částka. A to až o 450 Kč.

 

Výpočet nezabavitelných částek v roce 2020
Nezabavitelná částka na osobu povinného, tj. na dlužníka, se vlivem zvýšených nákladů na bydlení mírně zvyšuje. S počtem vyživovaných osob poroste i částka, kterou bude možné dlužníkům ze mzdy ponechat. Čtěte také: Změny tuzemského stravného pro rok 2020
 

Povinný (tj. zaměstnanec) má vždy nárok na nezabavitelnou částku a další částky dle počtu vyživovaných osob. Na manžela povinného se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky, i když má samostatný příjem. Na vyživované dítě se započítává jedna čtvrtina nezabavitelné částky každému manželovi zvlášť, jsou-li srážky prováděny ze mzdy obou manželů. Jedna čtvrtina nezabavitelné částky se nezapočítává na žádného z těch, v jejichž prospěch byl nařízen výkon rozhodnutí pro pohledávky výživného, jestliže výkon rozhodnutí dosud trvá.
 

V průběhu výpočtu se obvykle pracuje s haléřovými částkami. Na celé koruny nahoru se zaokrouhlí v souladu s nařízením vlády o nezabavitelných částkách až konečná nezabavitelná částka po součtu na poplatníka a jeho vyživované osoby.
 

Pokud se chcete dozvědět více, registrujte se na seminář Exekuce ve mzdové účtárně - 26. 5. 2020, Brno.


  Zpět na Aktuality

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena