Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

V důsledku opatření vlády, která omezují výuku na vysokých školách, je třeba upravit některé oblasti vysokoškolského vzdělávání tak, aby byla výuka omezena v co nejmenším rozsahu a vysoké školy tak mohly i za mimořádné situace vykonávat svoji primární funkci. Současně se novela snaží předcházet legislativním úpravám ad hoc pro případy budoucích mimořádných či krizových situací.


Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
 

 

 


  Zpět na Aktuality

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena