Náležitosti odborných textů – bakalářské/diplomové/disertační práce a ostatní odborné texty (29. 1. 2020)

Seminář zaměřený na podstatné fáze tvorby odborného textu, zvláště bakalářské, diplomové a disertační práce, výběrově ovšem i textů popularizačních a jiných. Obsahuje mnohá doporučení, jak postupovat, aby byl celý proces co nejefektivnější a výsledná práce odpovídala příslušným standardům. Lektor uvádí jak obecné zásady, tak konkrétní příklady z oblasti práce se zdroji a odbornou literaturou (včetně fakultních předpisů a pokynů), stylizace textu, pravopisných a gramatických korektur a formální úpravy práce.

Po skončení semináře je lektor účastníkům k dispozici pro individuální konzultace (včetně pozdějších konzultací mailových).

 

Termín konání:

29. 1. 2020 09:00-15:30
Číslo akce  
Místo konání:

Asociace pracovníků univerzit
Křenová 409/52
602 00 Brno
komplex NOSRETI, 3. patro

Lektor:

Mgr. Jan Táborský

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová, DiS.
Tel:   778 476 859
E-mail: sindelarova@apua.cz
 

Program: 

08:30-09:00 registrace účastníků
09:00-12:00 přednáška
12:00-12:30 přestávka s občertvením formou coffee breaku
12:30-15:30 přednáška

Obsah:

1. Odborný styl – žánrová diferenciace (autorský plurál, neosobní vyjadřování aj.)
2. Bezchybná gramatika a pravopis (spisovná slovní zásoba, terminologie, zkratky, slovosled aj.)
3. Členění odborného textu (titulky, kompozice aj.)
4. Poznámkový aparát
5. Abstrakt, anotace a resumé
6. Vkládání obrázků a grafů
7. Citace a bibliografické údaje
8. Rejstříky
9. Formální úprava práce

 
   
Účastnický poplatek:  
1.900,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.900,-Kč Individuální členové asociace
2.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, občerstvení formou coffee breaku.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky:
  • Registrace se stává závaznou zasláním informací a zálohové faktury ze strany asociace,
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
  • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
  • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
  • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

 

  


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena