Wikiverzita
 

Možnosti využití programu MS Outlook pro vysokoškolské pracovníky (24.7.2018)

Cílem kurzu je zopakovat si základy používání emailové komunikace v programu Outlook a naučit se pokročilejší funkce pro zefektivnění správy emailů, jejich třídění a další funkce. Zvolené výukové metody jsou demonstrace dané problematiky, pozorování vzorového řešení, individuálním vyzkoušení představených funkcí a opakování nabytých vědomostí. Jako učící verze je zvolena verze 2016, přičemž program je téměř shodný s verzemi 2007, 2010 i 2013 a nabyté vědomosti jdou tudíž využít i v těchto verzích.
 

Termín konání:

24.7. 2018 09:00 - 16:00
Číslo akce: 1832

 

Místo konání:

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Technická 2, blok A4,5. patro, dveře č. 513

616 69 Brno

Lektor:

Ing. Marek Rozehnal

Kontaktní osoba: Monika Červinková, Tel: + 420 778 476 859
Email: cervinkova@apua.cz
 

Program: 

08:30 - 09:00 registrace účastníků

09:00 - 12:00 přednáška

12:00 - 12:40 přestávka

12:40 - 16:00 přednáška

Obsah: 

Složky a jejich funkce
Zprávy a jejich pravidla
Kontakty
Práce v režimu off-line a on-line a synchronizace
Automatické připojení vlastního podpisu
Správa více účtů
Práce s kalendářem
Práce s úkoly
Archivace pošty
Hromadná korespondence

 

 

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
1.750,-Kč Ostatní zájemci
V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.  
Storno podmínky: 
·         Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
·         Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
·         Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
·         Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena