Jak nevyhořet (27. 1. 2021)

Mnoho lidí trpí únavou ze světa, a proto se často zabýváme tématem „Syndrom vyhoření.“ To nás ale odkazuje na vnitřní oblast duše, tam, kde jsme zcela sami sebou. Únava nás vybízí, abychom na chvilku vystoupili z hektického světa a objevovali cestu k vlastnímu pravému já. Vstoupíte do semináře, během kterého  získáte základní informace, doporučení a rady jak je možné pracovat usilovně a nevyhořet, jak žít v hektickém světě a neunavit se ze života. Představíme si komponenty vyhoření a jejich typické znaky, rizikové faktory pro vyhoření v osobnosti člověka, v pracovním i v mimopracovním prostředí. Ukážeme si, jak pracovat se silou vlastních myšlenek, jak si uspořádat svůj myšlenkový svět, který ovlivňuje naše chování, naše nadšení, iniciativu a lásku, protože to  patří k tomu nejkrásnějšímu, co můžeme v životě prožít. Nabídneme několik strategií, jak překonat vnitřní napětí, jako budovat vlastní postoje, které dávají sílu každý den žít v moci, úspěchu a v harmonii. 

 

Termín konání:

27. 1. 2021 09:00 - 15:00 
Číslo akce:  


 

Místo konání:

Online

Lektor:

PaedDr. Adriana Pavlikovská

Kontaktní osoba: Bc. Michaela Šindelářová
Tel: + 420 778 476 859
E-mail: sindelarova@apua.cz
 
Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.


Webinář proběhne v prostředí MS Teams.

Program: 

08:50 - 09:00 nalogování do webináře
09:00 - 12:00 přednáška
12:00 - 12:30 přestávka 
12:30 - 15:00 přednáška

Obsah: 1. Učitel a škola
2. Vnější a vnitřní svět lidí
3. Sebepoznání a sebepřijetí
4. Vyhoření a jeho komponenty
5. Náš čas a naše životní cíle
6. Vliv prostředí a podmínek
7. Péče o duševní zdraví
8. Strategie psychohygieny
9. Prevence stresu
10. Osobnostní růst a hledání smyslu života
Účastnický poplatek:  
1.500,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.500,-Kč Individuální členové asociace
2.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné a materiály v elektornikc
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky: • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace.
• Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
• Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
• Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci: • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
• Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
• Pokud chcete uvést na fakturu číslo objednávky, uveďte tento požadavek do poznámky při registraci,
• Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.
   

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena