Wikiverzita
 

GDPR – Obecné nařízení o ochraně osobních údajů v prostředí VŠ

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation), mění a doplňuje pravidla ochrany osobních údajů v rámci celého společenství od 25. května 2018. Seminář se zaměří na specifika ochrany osobních údajů na vysokých školách.

 

Termín konání:

20. 03. 2018 09:00 - 13:00 hodin

Místo konání:
Asociace pracovníků univerzit, z.s., Kounicova 67a, 602 00 Brno

Lektor:
Mgr. Martin Kornel, Ph.D., vedoucí advokát Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Program:

 
08:30 – 09:00 Registrace účastníků
09:00 – 13:00  Přednáška
Obsah

Základní informace o GDPR
Projekt přípravy na GDPR krok po kroku
Chráněné osobní údaje
Zpracování osobních údajů
Povinnosti správce a zpracovatele
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Postavení Úřadu pro ochranu osobních údajů

Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč Kolektivní členové asociace
 
2.250,- Kč Individuální člen s členstvím trvajícím 1 rok
1.500,- Kč Individuální člen s členstvím trvajícím 2 roky
   750,- Kč Individuální člen s členstvím trvajícím 3 roky
Zdarma Individuální člen s členstvím trvajícím 4 roky a více
3.000,- Kč Ostatní zájemci
V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály v elektronické podobě a stravné.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.

Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.

     
Storno podmínky:
·         Při zrušení účasti týden před zahájením bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
·         Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
·         Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
·         Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena