Excel středně pokročilí (21.-22.11.2019)

Seminář pro ty, kteří se chtějí naučit aktivní ovládání prvků pro kancelářské využití, tvorba komplexnějších struktur.


Termín konání:

21. 11. - 22. 11. 2019 09:00 - 16:00
Číslo akce:  

 

Místo konání:

České vysoké učení technické v Praze, Jugoslávských partyzánů 1580/3 160 00 Praha 6 – Dejvice, vchod B3 (vchod do MENZY ČVUT)

Lektor:

Ing. Marek Rozehnal

Kontaktní osoba: Bc. Barbora Vajglová, DiS.
Tel: + 420 603 230 984
Email: vajglova@apua.cz
 

Program: 

08:30 - 09:00 registrace účastníků

09:00 - 12:00 přednáška

12:00 - 12:40 přestávka

12:40 - 16:00 přednáška

Obsah:

• Prostředí programu MS Excel, přizpůsobení vzhledu prostředí programu (panely nástrojů a jejich úprava, vlastní panely nástrojů, panel nabídek a jeho úprava), nabídka Zobrazit a Nástroje.
• Adresace buněk, relativní, absolutní a smíšená adresace a její využití  ve vzorcích a funkcích
• Vzorce a funkce, tvorba složitějšího vzorce a jeho kontrola, vložené funkce – účel a použití, provedení funkce pro zaokrouhlení
• Omezení vstupních dat, účel a použití, provedení a možnosti omezení vstupních dat
• Skrytí a zobrazení sloupců a řádků, účel a použití, provedení
• Podmíněné formátování, účel a použití, provedení a úpravy
• Formuláře v Excelu, účel, tvorba a použití jednoduchého formuláře, vybraná pole formuláře
• Ochrana, základní možnost ochrany buněk, listu a dokumentu
• Podpora rozhodování pomocí programu MS Excel, využití funkcí typu součet s podmínkou, počet a počet s podmínkou,
• Hypertextové odkazy v programu Excel, účel, použití a tvorba odkazů
• Datumové a časové funkce programu, finanční funkce, textové funkce programu
• Propojení dat, propojení mezi listy a mezi dokumenty, využití a úskalí propojení
• Analytické nástroje programu Excel - hledání řešení
• Databáze v Excelu, základní pravidla tvorby databázové tabulky, základní operace s databázovou tabulkou, seřazení a výběr – automatický, prvních deset, vlastní a rozšířený filtr
• Vyhledávací funkce, druhy a využití vyhledávacích funkcí, databázové funkce
• Kontingenční tabulky, účel, tvorba, použití a úpravy kontingenčních tabulek, tvorba grafu z kontingenční tabulky
• Spolupráce programu MS Excel a ostatních programů, kopírování a přesouvání dat z/do jiných programů, ukládání a otevírání databází z/do jiných programových prostředí
• Makra, účel a použití, tvorba jednoduchého makra, ovládání maker
• Praktické příklady práce v programu MS Excel

 

Jako učící verze je zvolena verze 2013, přičemž základní i středně pokročilé funkce jsou téměř shodné s verzemi 2007, 2010 i 2016 a nabyté vědomosti jdou tudíž využít i v těchto verzích. 

Účastnický poplatek:  
2.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
2.000,-Kč Individuální členové asociace
3.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, káva a stravné formou stravenky na oběd.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad. Pokud bude příkaz k úhradě za více účastníků z jedné vysoké školy/univerzity, stačí uvést variabilní symbol jednoho z účastníků.
Storno podmínky:
  • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
  • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
  • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
  • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
  • Kurzovné nelze převádět.  
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci: - Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
- pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uváděte je v registraci,
- na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena