Wikiverzita
 

Efektivní komunikace nejen pro vedoucí pracovníky vysokých škol, řešení konfliktů

Seminář zahrnuje tři důležitá témata:

KOMUNIKACE - ASERTIVITA - KONFLIKTY, se kterými se setkáváme v každodenní praxi (nejen) na vysokých školách.
Komunikační dovednosti a schopnost efektivní komunikace jsou základním předpokladem úspěchu ve všech oblastech života.
Na semináři s naučíte sebevědomě a zároveň diplomaticky komunikovat, strategicky jednat, rozpoznat, jaké chování v danou chvíli použít, aby pozitivně ovlivnilo postoje Vašeho okolí a také zjistíte, jak čelit nestandardnímu chování lidí z Vašeho okolí.
Při řešení konfliktů se zaměříme na širší souvislosti - zjistíte, jak rozpoznat jednotlivé fáze konfliktu, jejich příčiny a také jak jim předcházet. 
Zaměříme se zejména na zátěžové a emocionálně vypjaté situace, vyjednávání a problémové rozhovory.


Tento seminář je zaměřen na zdokonalování efektivní komunikace, účastníci se naučí identifikovat své silné a slabé stránky a rozvíjet schopnost uspět
v různých komunikačních situacích.

 

Termín konání:

30. 05. 2018 10:00 - 17:00 hodin
Číslo akce 1825

Místo konání:
Univerzita Karlova, Karolinum, Ovocný trh 5, Praha 1
Císařský sál - přízemí

Lektor:
PhDr. Vladimír Hřebíček - trenér manažerských dovedností, kouč a konzultant
VŠ pedagog.

Kontaktní osoba:
Tereza Macková, TEL: +420 737 168 246

Program  
09:30 – 10:00 Registrace účastníků
10:00 – 13:00  Přednáška
13:00 – 13:30 Přestávka s občerstvením
13:30 – 17:00  Přednáška
Obsah

Efektivní komunikace na pracovišti od A do Z
- osobnost úspěšného „rétora“ a sebevědomí
- jak ovládat svoje emoce (nejen) na pracovišti
- jak číst v gestech partnera a rozpoznat nepohodu partnera
- strategie diplomatické verbální komunikace profesionála
Zdravá asertivita
- zachovat „klid“ a najít správná slova v těžkých vyjednávacích situacích
- asertivní taktiky
Konflikty v příkladech a praxi
- jak odhalit spouštěcí mechanismy
- jak jim předcházet
- jak je řešit a řídit jejich průběh
- jak je brát pozitivně a hledat v nich příležitosti
- jak je vyhodnocovat a převzít za ně zodpovědnost
Zátěžové a emocionálně vypjaté situace
Vyjednávání a problémové rozhovory
- strategie vítězství
- taktiky a vzorce efektivního vyjednávání
- jak argumentovat, když logika protistrany chybí
Emoční a slovní sebeobrana

Účastnický poplatek:  
2.500,- Kč Kolektivní členové
2.500,- Kč Individuální členové
4.000,- Kč Ostatní zájemci
V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály a stravné.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci výzvu k platbě za seminář převodním příkazem s přiděleným variabilním symbolem.
Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník daňový doklad.
Storno podmínky: 
·         Při zrušení účasti nezpozději 7 dnů před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši,
·         Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 %,
·         Při neomluvené neúčasti účastnický poplatek nevracíme,
·         Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.

 


Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena