Důchodové pojištění v roce 2020

 

Termín konání:

21. 11. 2019 10:30-14:30
Číslo akce:  

 

Místo konání: Vysoké učení technické v Brně
Institut celoživotního vzdělávání
Purkyňova 464/118, 612 00 Brno
7. patro, učebna č. 7.15
Lektoři:

JUDr. Helena Pelikánová – advokátní kancelář JUDr. Tomáš Pelikán
JUDr. Roman Lang – Ministerstvo práce a sociálních věcí

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel: 737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz
 

Program: 

10:00-10:30 registrace účastníků

10:30-12:30  přednáška

12:30-13:00  coffee break

13:00-14:30  přednáška

Obsah:
 • Přehled posledních změn v oblasti důchodového pojištění
 • Doby pojištění a náhradní doby pojištění v roce 2020
 • Druhy dávek důchodového pojištění
  • Vzorový příklad výpočtu důchodu roku 2020 v porovnání s rokem 2019, pravidla valorizace důchodů v roce 2020
 • Tzv. „předdůchod“ poskytovaný z doplňkového penzijního spoření a jeho vliv na výši budoucího důchodu
 • Úkoly zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle aktuálního stavu právní úpravy
  • Součinnost zaměstnavatelů při vybavování žádostí o důchod nebo o zvýšení důchodu, možnost upřednostnění vyloučené doby před příjmem
  • Ohlašovací povinnost při zaměstnávání poživatelů předčasných starobních důchodů
  • Možnosti prokazování dob zaměstnání chybějících v evidenci ČSSZ
  • Využívané tiskopisy a jejich řádné vyplnění
 • Agenda vedení ELDP
  • vzorové příklady (připomenutí posledních změn)
   • povinnost rozpočtení příjmů na ELDP při jejich dodatečném zúčtování za zpětné období
   • rozhodný příjem pro účast na důchodovém pojištění
   • vyloučené doby a omluvné důvody – rozšíření o tzv. „otcovskou“ a dlouhodobé ošetřovné
  • upozornění na zjišťované závady
 • Postihy za přestupky zaměstnavatelů v souvislosti s plněním povinností na úseku důchodového pojištění
 • Výstupy z jednání tzv. Komise pro spravedlivé důchody a jejich případné dopady na činnost zaměstnavatelů
 • Další aktuality, připravované změny
 • Diskuze
Účastnický poplatek:  
1.000,- Kč  Kolektivní členové asociace
1.000,-Kč Individuální členové asociace
2.000,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné, materiály, coffee break.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci současně s podrobnějšími informacemi o akci obdrží zálohovou fakturu s přiděleným variabilním symbolem.
  Po připsání částky na účet asociace 51-1074480267/0100 obdrží účastník koncový daňový doklad.
Storno podmínky:
 • Registrace se stává závaznou zasláním informací a zálohové faktury ze strany asociace,
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením kurzu bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
 • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
 • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
 • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
 • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
 • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena