Dávky sociálního zabezpečení s důrazem na cizince (15. 12. 2020)

Termín konání:

15. 12. 2020 9:00-14:00
Číslo akce: 2084

 

Místo konání:

Online

Lektor:

JUDr. Štěpán Pastorekje právníkem dlouhodobě se zaměřujícím na oblast zaměstnávání cizinců a jejich pobyt na území České republiky. V současné době působí v advokacii a jako interní doktorand na Katedře pracovního práva a práva sociálního zabezpečení Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Praktické zkušenosti s tématem nabyl jako právník několika neziskových organizací zabývajících se prací s migranty a pořádáním školení pro cizince i zaměstnavatele. Štěpán v oblasti zaměstnávání cizinců taktéž publikuje, je členem autorského kolektivu druhého vydání knihy „Zaměstnávání cizinců v České republice“.

 

Mgr. Adéla Šimáková

je absolventkou Mezinárodní humanitární a sociální práce na Univerzitě Palackého v Olomouci a od roku 2016 pracuje jako sociální pracovník v Organizaci pro pomoc uprchlíkům. V rámci sociálního poradenství poskytuje infromace cizincům nacházející se na území České republiky v celé šíři pobytových oprávnění. Vedle sociálního poradenství se Adéla věnuje také výzkumné činnosti na poli integrace cizinců, koordinuje oblast integračních služeb pro uznané uprchlíky a úzce spolupracuje s Vysokým komisařem OSN pro uprchlíky.

Kontaktní osoba: Mgr. Hana Balabánová
Tel:   737 168 246
E-mail: balabanova@apua.cz

Program: 

08:50-09:00 registrace účastníků

09:00-12:00  přednáška

12:00-12:30  přestávka

12:30-14:00  přednáška

Živý stream:

Jedná se o plnohodnotnou variantu semináře, kdy Vás lektor provází živě po celou dobu výuky, je k dispozici pro dotazy a diskuzi.
Probírané učivo vidíte přes screen lektorovy obrazovky.

 

Online variantu kurzu můžete absolvovat odkudkoliv se standardním připojením k Internetu. V dostatečném předstihu Vám bude zaslán postup, jak se připojit.
 

Webinář proběhne v prostředí MS Teams.

Obsah:
 • Základní charakteristika systému dávek v ČR, důraz na cizince a jejich možnosti
 • Státní sociální podpora a hmotná nouze, základní podmínky, vznik nároku a jejich výše
 • Systém sociálního pojištění (základní charakteristika, nemocenské pojištění, důchodové pojištění)
 • Peněžitá pomoc v mateřství a rodičovský příspěvek - vznik nároku, výše podpory, formuláře a relevantní doklady


Příklady z praxe:

 • těhotenství - na co před porodem nezapomenout?
 • narození dítěte - jaké můžu čerpat dávky?
 • příjezd rodinného příslušníka a co nezapomenout zařídit?
Účastnický poplatek:  
700,- Kč  Kolektivní členové asociace
700,-Kč Individuální členové asociace
1.500,-Kč Ostatní zájemci
  V ceně je zahrnuto kurzovné a materiály v elektronické podobě.
Účastníci obdrží osvědčení o absolvování vzdělávací akce.
Způsob platby:   Účastníci obdrží současně s podrobnějšími informacemi o akci koncovou fakturu pro provedení platby.
Storno podmínky:
 • Registrace se stává závaznou potvrzením konání ze strany asociace,
 • Při zrušení účasti nejméně 7 dní před zahájením semináře bude účastnický poplatek vrácen v plné výši.
 • Při zrušení po tomto termínu hradí účastník stornovací poplatek 50 % (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena storno faktura).
 • Při neomluvené neúčasti poplatek nevracíme (v případě, že nebyl poplatek ještě uhrazen, bude vystavena 100% storno faktura).
 • Místo přihlášeného účastníka lze vyslat náhradníka.   
 • Kurzovné nelze převádět.       
Souhlas se zpracováním osobních údajů: Vyplněním a odesláním registrace souhlasím, aby Asociace pracovníků univerzit, z. s., se sídlem: Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 27016200, spisová značka L 11451, vedená u Krajského soudu v Brně, zpracovávala mé osobní údaje a to v rozsahu: jméno, příjmení, název vysoké školy/organizace, e-mail, telefonní číslo, získané v souvislosti s poskytováním vzdělávacích služeb.

Zásady a informace o zpracování Vašich osobních údajů naleznete zde.

Pokyny k registraci:
 • Prosíme, vyplňujte registraci za každého účastníka zvlášť,
 • Pokud chcete mít na osvědčení všechny tituly, uvádějte je v registraci,
 • Pokud potřebujete do dokladu uvést číslo objednávky, dávejte tuto informaci do poznámky,
 • Na uvedený e-mail Vám budou zasílány veškeré informace, včetně pokynů k platbě.

Registrace   Zpět na Aktuální nabídka seminářů

Asociace pracovníků univerzit

Asociace pracovníků univerzit
Copyright © 2016. Všechna práva vyhrazena